Jártál már Zebegényben, a Dunakanyarban?

 

Ezen a helyen élt és alkotott Szőnyi István (1894-1960) festőművész. Idén 51. éve, az ő hatalmas kertjében működik a Szőnyi Tábor, ahol magyar és külföldi képzőművészek generációi nőttek fel az évtizedek során.

 

HOGY MIVEL FOGLALKOZUNK?

 

Minden nyáron megnyitja kapuit a Szőnyi István Képzőművészeti Szabad Iskola különböző osztályokkal, képzésekkel.

Évtizedek óta van festő, grafika, és szobrász osztályunk de idén rengeteg új képzéssel  bővülünk. Többek között lesz kortárs tájképfestészet, analóg fotográfia, és szobrász- formaképző osztályunk is. A képzőművészetek mellett fontosnak tartjuk a többi művészeti ág felé való nyitást is, ezért indul színházi és zenei szak is.

 

Harmadik éve nyitja meg kapuit a Dunakanyar első kertmozija, a Szőnyi Kino Garden. Idén harmadjára rendezzük meg a Mediawave Utóhullám Filmhétvégét, de vendégünk lesz a Szlovén StopTrik International Filmfestivál is, és másodjára látogat el hozzánk a Zubroffka Internation Filmfestival Lengyelországból.

 

KIK VAGYUNK MI?

A Szőnyi István Baráti Kör civil Egyesület, melynek tagjai a művészetoktatás- és pártolás elkötelezett hívei.

 

EGYESÜLET

Az egyesület célja (alapszabály):

„A Szőnyi István Baráti Kör olyan, - egyesületként működő - társadalmi szervezet, amelynek célja, hogy Szőnyi István művészetének hazai és külföldi propagálásával a művészetek, ezen belül főleg a képzőművészet barátainak és értőinek táborát növelje, így segítve elő a Baráti Kör alapvető célkitűzését, az általános művészeti kultúra terjesztésének megvalósítását.

Szervezetébe szívesen fogadja a képzőművészet és általában a művészetek pártolóit, Szőnyi István hagyatékának gondozóit, valamint mindazokat, akik a Baráti Kör tagjaként vállalják az egyesület alapszabályában megjelölt célok elősegítését.”

 

TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Képzőművészeti szabadiskolák működtetése (Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Ifjúsági Művésztelep, művészeti táborok). Osztálykirándulások, kulturális programok, erdei iskolák szervezése iskolai csoportok részére. A Szőnyi István Emlékmúzeum kulturális tevékenységének támogatása.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

  • 1./ Az Egyesületnek tagja lehet minden 16 éven felüli magyar és nem magyar állampolgár, továbbá jogi személyek /intézmények, szervezetek, stb./ is, akik az Egyesület alapszabályában előírt kötelezettségek teljesítését vállalják, és akiket tagfelvételi kérelmük alapján az elnökség tagként felvett.
  • 2./ A Egyesület tagjait – a tagsági jogviszonyból eredő – a jogszabályokban, valamint az alapszabályban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
  • 3./ A Egyesület tagja lehet az a jogi személy, amely az Egyesületet évente 50.000,-Ft-ot meghaladó támogatásban részesíti.

 

Az Egyesület tagjai az alapító és rendes tagok, valamint a pártoló tagok.

 

Az Egyesületnek pártoló tagjai lehetnek elnökségi határozat alapján mindazok, akik az Egyesület céljait elfogadják, pénzbeli és, vagy eszközbeli támogatást nyújtanak az egyesületnek. A pártoló tagok az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati, választási és megválaszthatósági joggal nem rendelkeznek.

 

A pártoló tag tagdíjat nem fizet, azonban köteles pénzbeli vagy eszközbeli támogatást nyújtani, és az alapszabály rendelkezéseit megtartani.

 

Az Egyesületbe jelentkezők felvétele:

Az Egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről az elnökség – a kérelem benyújtását követően hat hónapon belül, két tag ajánlásával – dönteni köteles.

TÖRTÉNET

Ha hihetünk a genius loci erejében, akkor az sokszorosan igaz Szőnyi István festőművész egykori, zebegényi kertjére. A Bartóky család nyaralója, majd a Szőnyi házaspár otthona 1967 óta múzeum. Az első múzeumigazgató, Dániel Kornél (1923-2002) festőművész 1968 nyarán hívta először a kerti pad köré, a Szőnyi parkba a művészetek iránt érdeklődő, alkotni, tanulni vágyókat. Adva volt a „hagyomány és lelemény” egymást erősítő kettőssége: a múzeumban tanulmányozható Szőnyi életmű inspiratív hatása, és a merev korlátokat szétfeszítő módszerek beemelése a szabadoktatásba, mindezek egyedülálló mozgalom elindítását tették lehetővé. A Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola vonzereje a mai napig egy olyanfajta szabadságérzés megélésében és értékké emelésében áll, ami éppúgy hiányzik a mostani hétköznapokból, mint ahogy az előző ötven év mindennapi valóságában sem volt meg.

A művészetek egyetemes nyelve segítségével, az egyes műfajok szakmai alapjainak elsajátítása mellett, az információk olyan csatornái válnak átjárhatóvá a tanárok és hallgatók, a hallgatók és hallgatók között, melyek „normális” körülmények között nem működnek. Az új minőségű kapcsolatok, a közös nyelv, a közös értékrend segítségével mindenki felfedezheti önmaga rejtett tulajdonságait, eddig nem használt képességeit, akkor is többé válik, gazdagodik személyisége, ha nem lesz belőle hivatásos művész, és az élet egész más területén tevékenykedik majd.

Az iskola mindenkori művésztanárainak személye garancia arra, hogy a növendékek az itteni intenzív képzés során a legmagasabb szinten kapják meg azokat az ismereteket, inspirációkat, melyek az adott idő alatt elsajátíthatók.

Az elmúlt ötven év során a szabadiskola alapvető jellegzetességeit megtartva alkalmazkodni tudott a változó világ kihívásaihoz, a legnagyobb csoda, hogy a mai napig megszakítás nélkül működik. A megújulás képességének garanciája, hogy 1969 óta egy független civil szervezet, a Szőnyi István Baráti Kör Egyesület működteti. Az elmúlt ötven év történetét és előzményeit szeretnénk bemutatni, egy különleges képes-könyv formájában.

Jártál már Zebegényben, a Dunakanyarban?

 

Ezen a helyen élt és alkotott Szőnyi István (1894-1960) festőművész. Idén 51. éve, az ő hatalmas kertjében működik a Szőnyi Tábor, ahol magyar és külföldi képzőművészek generációi nőttek fel az évtizedek során.

 

HOGY MIVEL FOGLALKOZUNK?

 

Minden nyáron megnyitja kapuit a Szőnyi István Képzőművészeti Szabad Iskola különböző osztályokkal, képzésekkel.

Évtizedek óta van festő, grafika, és szobrász osztályunk de idén rengeteg új képzéssel  bővülünk. Többek között lesz kortárs tájképfestészet, analóg fotográfia, és szobrász- formaképző osztályunk is. A képzőművészetek mellett fontosnak tartjuk a többi művészeti ág felé való nyitást is, ezért indul színházi és zenei szak is.

 

Harmadik éve nyitja meg kapuit a Dunakanyar első kertmozija, a Szőnyi Kino Garden. Idén harmadjára rendezzük meg a Mediawave Utóhullám Filmhétvégét, de vendégünk lesz a Szlovén StopTrik International Filmfestivál is, és másodjára látogat el hozzánk a Zubroffka Internation Filmfestival Lengyelországból.

 

KIK VAGYUNK MI?

A Szőnyi István Baráti Kör civil Egyesület, melynek tagjai a művészetoktatás- és pártolás elkötelezett hívei.

 

EGYESÜLET

Az egyesület célja (alapszabály):

„A Szőnyi István Baráti Kör olyan, - egyesületként működő - társadalmi szervezet, amelynek célja, hogy Szőnyi István művészetének hazai és külföldi propagálásával a művészetek, ezen belül főleg a képzőművészet barátainak és értőinek táborát növelje, így segítve elő a Baráti Kör alapvető célkitűzését, az általános művészeti kultúra terjesztésének megvalósítását.

Szervezetébe szívesen fogadja a képzőművészet és általában a művészetek pártolóit, Szőnyi István hagyatékának gondozóit, valamint mindazokat, akik a Baráti Kör tagjaként vállalják az egyesület alapszabályában megjelölt célok elősegítését.”

 

TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Képzőművészeti szabadiskolák működtetése (Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Ifjúsági Művésztelep, művészeti táborok). Osztálykirándulások, kulturális programok, erdei iskolák szervezése iskolai csoportok részére. A Szőnyi István Emlékmúzeum kulturális tevékenységének támogatása.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

  • 1./ Az Egyesületnek tagja lehet minden 16 éven felüli magyar és nem magyar állampolgár, továbbá jogi személyek /intézmények, szervezetek, stb./ is, akik az Egyesület alapszabályában előírt kötelezettségek teljesítését vállalják, és akiket tagfelvételi kérelmük alapján az elnökség tagként felvett.
  • 2./ A Egyesület tagjait – a tagsági jogviszonyból eredő – a jogszabályokban, valamint az alapszabályban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
  • 3./ A Egyesület tagja lehet az a jogi személy, amely az Egyesületet évente 50.000,-Ft-ot meghaladó támogatásban részesíti.

 

Az Egyesület tagjai az alapító és rendes tagok, valamint a pártoló tagok.

 

Az Egyesületnek pártoló tagjai lehetnek elnökségi határozat alapján mindazok, akik az Egyesület céljait elfogadják, pénzbeli és, vagy eszközbeli támogatást nyújtanak az egyesületnek. A pártoló tagok az Egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati, választási és megválaszthatósági joggal nem rendelkeznek.

 

A pártoló tag tagdíjat nem fizet, azonban köteles pénzbeli vagy eszközbeli támogatást nyújtani, és az alapszabály rendelkezéseit megtartani.

 

Az Egyesületbe jelentkezők felvétele:

Az Egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről az elnökség – a kérelem benyújtását követően hat hónapon belül, két tag ajánlásával – dönteni köteles.

 

TÖRTÉNET

Ha hihetünk a genius loci erejében, akkor az sokszorosan igaz Szőnyi István festőművész egykori, zebegényi kertjére. A Bartóky család nyaralója, majd a Szőnyi házaspár otthona 1967 óta múzeum. Az első múzeumigazgató, Dániel Kornél (1923-2002) festőművész 1968 nyarán hívta először a kerti pad köré, a Szőnyi parkba a művészetek iránt érdeklődő, alkotni, tanulni vágyókat. Adva volt a „hagyomány és lelemény” egymást erősítő kettőssége: a múzeumban tanulmányozható Szőnyi életmű inspiratív hatása, és a merev korlátokat szétfeszítő módszerek beemelése a szabadoktatásba, mindezek egyedülálló mozgalom elindítását tették lehetővé. A Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola vonzereje a mai napig egy olyanfajta szabadságérzés megélésében és értékké emelésében áll, ami éppúgy hiányzik a mostani hétköznapokból, mint ahogy az előző ötven év mindennapi valóságában sem volt meg.

A művészetek egyetemes nyelve segítségével, az egyes műfajok szakmai alapjainak elsajátítása mellett, az információk olyan csatornái válnak átjárhatóvá a tanárok és hallgatók, a hallgatók és hallgatók között, melyek „normális” körülmények között nem működnek. Az új minőségű kapcsolatok, a közös nyelv, a közös értékrend segítségével mindenki felfedezheti önmaga rejtett tulajdonságait, eddig nem használt képességeit, akkor is többé válik, gazdagodik személyisége, ha nem lesz belőle hivatásos művész, és az élet egész más területén tevékenykedik majd.

Az iskola mindenkori művésztanárainak személye garancia arra, hogy a növendékek az itteni intenzív képzés során a legmagasabb szinten kapják meg azokat az ismereteket, inspirációkat, melyek az adott idő alatt elsajátíthatók.

Az elmúlt ötven év során a szabadiskola alapvető jellegzetességeit megtartva alkalmazkodni tudott a változó világ kihívásaihoz, a legnagyobb csoda, hogy a mai napig megszakítás nélkül működik. A megújulás képességének garanciája, hogy 1969 óta egy független civil szervezet, a Szőnyi István Baráti Kör Egyesület működteti. Az elmúlt ötven év történetét és előzményeit szeretnénk bemutatni, egy különleges képes-könyv formájában.